บบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

บบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

ผอ.ธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน "การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบ T-FIVE Model" ในการประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best Prectices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประเภทการบริการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย


กิจกรรมโรงเรียน

25 สิงหาคม 2564 ครูนงคราญ ศิริรังษี และครูเจษราภรณ์ สองเมือง ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV รูปแบบการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องเนินน้ำนูนนูน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image